Sök efter maskiner  

Puma svarv till Konturverktyg AB !

2015-08-31

Puma MX2500LST ....

LPV har levererat en beg. CNC-svarv Doosan Puma MX2500LST till Konturverktyg AB i Kungens Kurva.

KONTURVERKTYG startades i mitten på 60-talet med tillverkning av prototyper, verktygsdetaljer och även mindre serietillverkning för verkstadsindustrin.

I slutet på 80-talet gick Konturverktyg samman med Hydraulteknik och bildade nuvarande KONTURVERKTYG AB.

Vår verksamhet

Legotillverkning av prototyper, verktygsdetaljer och småserietillverkning för verkstadsindustrin samt mätuppdrag.

Vi har ett tempererat mätrum och är ISO 9001 och 14001 certifierade.

Konkurrensfördelar

Den mindre verkstadens fördelar med snabba genomloppstider tack vare kvalificerad och mångsidig personal med kompetens för både CNC-styrda och manuella maskiner.

Vi har en modern maskinpark som ständigt förnyas och arbetar med de senaste versionerna av CAD/CAM-tekniken.

Vår medverkan omfattar allt från prototypsstadiet till produktionsstart och tillverkning.  

Kundkategorier

Vi riktar oss till stora och mindre företag med behov av precisionstillverkning i olika material och vår breda kundkrets innebär en stor variation på våra uppdrag.


undefined
undefined

undefined