Sök efter maskiner  

Okuma svarv till NilsOls Alpha AB !

2016-05-26

Okuma Twin Star LT200-M....

LPV har levererat en beg. CNC-svarv Okuma Twin Star LT200-M till NilsOls Alpha AB i Malmö.

NilsOls Alpha speci­alister på svarvning, fräsning, 3D bearbetning och montering. Detta gör att vi kan ta på oss hela produktionsledet, vilket leder till snabbare leveranstider och högre kvalité på den färdiga produkten.

Vårt motto är “Från vision till precision”, med det menas att vi tar din vision om hur resultatet kommer att se ut och producerar med precision, noggrannhet och stort kunnande.

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant vad det gäller maskiner och teknik, detta har gjort oss till en av de ledande aktörerna i södra Sverige idag.

undefined

undefined
undefined