Sök efter maskiner  

Mazak svarv till LBY TECH AB !

2016-04-25

Mazak Multiplex 6200Y ....

LPV har levererat en beg. CNC-svarv Mazak Multiplex 6200Y till LBY TECH AB i Ljungby.

undefined

LBY TECH AB

Vår tillverkning är placerad i Ljungby, mitt i Småland, längs med E4. Våra verksamhetsområden är Verktygstillverkning, Legotillverkning och Vattenskärning

Vår maskinpark består av moderna maskiner för svarvning, fräsning, Trådgnistning och Vattenskärning.

 

Inom legoverksamheten har vi hittills riktat in oss på tillverkning i mindre serier från 1-300 detaljer i D40-D250mm. Nu kan vi även möta en efterfrågan på större seriestorlekar.

Vi kan också erbjuda Vattenskärning kombinerat med fräsning i mindre och större volymer. Vi har ett stort lager av råmaterial för att kunna hålla korta leveranstider för de mindre seriestorlekarna.

Produkterna utgörs av frästa och svarvade detaljer med särskilda krav på kvalitet, precision och leveranssäkerhet.

Med hjälp av vår verktygsavdelning är vi också självförsörjande av bearbetningsfixturer, tolkar mm.

LBY TECH omsätter idag ca 10milj SEK. Just nu är vi inne i en tillväxtfas och vi har ambitioner på att växa betydligt de kommande åren. Verksamheten bedrivs i egna lokaler som möjliggör expansion.

undefined